شنژن جامد دی شرکت الکترونیک، با مسئولیت محدود

کیفیت است نقاط قوت رقابتی ترین، ثبات و قابلیت اطمینان ما بزرگترین ویژگی از محصولات دی جامد است!

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
طراحی و پیاده سازی مودم چند نرخ
- Apr 14, 2017 -

نرخ اطلاعات چندگانه همزیستی در سیستم های ارتباطی مدرن، و سازگاری چند میزان مشکل برجسته شود. بر اساس توالی مستقیم طیف گسترده (DS-SS) و برنامه نویسی پیچیدگی، یک روش تحقق چند میزان مودم سازگار ارائه شده است، و سرعت اطلاعات مختلف را اشغال پهنای باند انتقال همان با انتخاب توالی شبه تصادفی از طول های مختلف و یا برنامه نویسی پیچیدگی . در این مقاله، رمزگذاری و رمزگشایی بخشی از گسترش طیف، گسترش و کد کانولوشن به طور مفصل بحث، روش اصل و اجرای ماژول های کلیدی داده می شود، سیستم ارتباطی با استفاده از این مودم تست شده و داده ها از آزمون داده شده است .