شنژن جامد دی شرکت الکترونیک، با مسئولیت محدود

کیفیت است نقاط قوت رقابتی ترین، ثبات و قابلیت اطمینان ما بزرگترین ویژگی از محصولات دی جامد است!

تفاوت بین محیط زیست استفاده از یک فرستنده و گیرنده بی سیم
- Apr 14, 2017 -

WLAN به عنوان یک انتخاب شبکه خانگی جدید، باید کاربران با تجربه خوبی ارائه می کنند،

بنابراین برای بهتر سیگنال های WLAN دریافت، بسیاری از کاربران گیرنده WLAN در فضای باز را انتخاب کرده اید، چون گیرنده WLAN در محیط بیرون اثر پذیرش به مراتب بیشتر از داخلی قوی قرار می گیرد، این جبهه اشاره شد، شبکه 2.4G است تاثیر پذیری از محیط، به طوری که WLAN بازار فعلی گیرنده نیز به انواع محیط داخلی و خارجی تقسیم می شود. نسبتا نوع فضای باز محبوب تر با مصرف کنندگان است، زیرا جستجو در فضای باز به سیگنال WLAN بیشتر، به کاربران انتخاب شبکه بیشتر است.