شنژن جامد دی شرکت الکترونیک، با مسئولیت محدود

کیفیت است نقاط قوت رقابتی ترین، ثبات و قابلیت اطمینان ما بزرگترین ویژگی از محصولات دی جامد است!

ویژگی های بی سیم فرستنده و گیرنده
- Apr 14, 2017 -

از آنجا که WLAN ها در گروههای موسیقی 2.4G استفاده می شود، سیگنال های 2.4G هستند مستعد ابتلا به

از دست دادن خط (میرایی)، تطبیق، محافظ خازن، دخالت خارجی و عوامل دیگر، و در نتیجه کیفیت پایین از WLAN دریافت خواهید کرد، و گیرنده WLAN در این مورد، به طور موثر می تواند به بهبود کیفیت WLAN پذیرش، افزایش قدرت سیگنال از WLAN.